หลักการสร้างสื่อ
หลักการสร้างสื่อ
 •  
 • เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
 • เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน
 • เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
 • เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน
 • เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
 • เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
 • เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บรักษา และบำรุงรักษา ได้สะดวก
 • Advertisement
   
   
  Today, there have been 1 visitors (16 hits) on this page!
  => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=